''

Ngày 04 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 00:00 16/06/2012  

Giới thiệu trường
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Quảng Điền được thành lập vào ngày 11 tháng 7 năm 2016 theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tiền thân là Trung tâm GDTX huyện Quảng Điền và Trung tâm KTTHHN Quảng Điền.

I. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ nănnghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bng của hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

5. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

7. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

8. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

9. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ s, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

10. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

12. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

13. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

II. Cơ cấu tổ chức:

+ Chi bộ.

+ Gồm 4 tổ chuyên môn: Tổ Hành chính-Tổng hợp, Tổ Giáo vụ, Tổ GDTX, Tổ Đào tạo nghề-Hướng nghiệp và Tổ PVĐT nghề nghiệp.

+ Công đoàn.

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Hội LHTN Việt Nam Trung tâm.  

+ Hội cha mẹ học viên.  

III. Thành tựu và phát triển:

- Hoàn thành công tác CMC- PCGDTH năm 1995

- Hoàn thành công tác PCTHCS năm 2002 và được công nhận PCGDTHCS năm 2004.

- Tổ chức BDTX chu kỳ 1992-1996, 1997-2000 cho Giáo viên.

- Mở các lớp BTTHPT.

- Mở và tổ chức thi cấp chứng chỉ các lớp Anh văn, Tin học.

- Đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên trình độ CĐSP lên ĐHSP theo chương trình dự án Việt – Bỉ năm 1997.

- Liên kết đào tạo giáo viên Mầm non (Trung cấp, CĐ), nâng chuẩn giáo viên Mầm non và giáo viên Tiểu học.

-Dạy nghề phổ thông cho học sinh khối 8, khối 11

-Đào tạo nghề LĐNT cho người dân trên địa bàn.

IV. Thành tích nổi bật:

- CMC-PCGDTH được UBND tỉnh khen.

- PCTHCS được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc, Bộ GD-ĐT tặng bằng khen.

- Cờ thi đua của UBND tỉnh năm học 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học và được tỉnh, bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

Địa chỉ:   Thị trấn Sịa - Huyện Quảng Điển - TT Huế

ĐT:         (0234)  2218415

Email:     tttx.qdien@hue.edu.vn; gdnntx.quangdien@thuathienhue.gov.vn

Số lượt xem : 27475