Thứ Hai, 29/11/2021

Buổi sáng

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-8h00: Trực báo.

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

Buổi chiều

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

-14h00 : Họp Chi bộ 

Thứ Ba, 30/11/2021

Buổi sáng

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

-Thao giảng cô Tuyết Nga, tiết 2, CS 2.

Buổi chiều

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp. 

Thứ Tư, 01/12/2021

Buổi sáng

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

Buổi chiều

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

Thứ Năm, 02/12/2021

Buổi sáng

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

-8h00: Dự hội nghị trực tuyến về giao ban chuyên môn và phòng chống dịch Covid-19 (Thành phần: Đ/c Long -Giám đốc)

Buổi chiều

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

-Thao giảng Thầy Nhân, tiết 2, CS 1 (Hoãn) 

Thứ Sáu, 03/12/2021

Buổi sáng

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

Buổi chiều

-13h30: Làm việc với các ban của huyện.

Thứ Bảy, 04/12/2021

Buổi sáng

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

Buổi chiều

Làm việc tại cơ quan

Chủ Nhật, 05/12/2021

Buổi sáng

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

-7h30: Bồi dưỡng chính trị năm học 2021-2022 (Thành phần: Toàn thể HĐSP)