''

Ngày 04 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 10:29 29/11/2021  

Tuần 48 năm 2021
Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(29/11/2021)

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-8h00: Trực báo.

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

-14h00 : Họp Chi bộ 

Thứ Ba
(30/11/2021)

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

-Thao giảng cô Tuyết Nga, tiết 2, CS 2.

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp. 

Thứ Tư
(01/12/2021)

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

Thứ Năm
(02/12/2021)

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

-8h00: Dự hội nghị trực tuyến về giao ban chuyên môn và phòng chống dịch Covid-19 (Thành phần: Đ/c Long -Giám đốc)

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

-Thao giảng Thầy Nhân, tiết 2, CS 1 (Hoãn) 

Thứ Sáu
(03/12/2021)

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

-13h30: Làm việc với các ban của huyện.

Thứ Bảy
(04/12/2021)

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

Làm việc tại cơ quan

Chủ Nhật
(05/12/2021)

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Kiểm tra nền nếp các lớp.

-7h30: Bồi dưỡng chính trị năm học 2021-2022 (Thành phần: Toàn thể HĐSP)