''

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 07:47 30/11/2020  

Tuần 49 năm 2020
Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(30/11/2020)

-Các lớp học theo thời khóa biểu.

-Các lớp học theo thời khóa biểu.

Thứ Ba
(01/12/2020)

-Các lớp học theo thời khóa biểu.

-Các lớp học theo thời khóa biểu.

Thứ Tư
(02/12/2020)

-Các lớp học theo thời khóa biểu.

-Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm
(03/12/2020)

-Các lớp học theo thời khóa biểu.

-Các lớp học theo thời khóa biểu.

Thứ Sáu
(04/12/2020)

-Các lớp học theo thời khóa biểu.

-Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy
(05/12/2020)

-Các lớp học theo thời khóa biểu.

Chủ Nhật
(06/12/2020)

-Các lớp học theo thời khóa biểu.