''

Ngày 04 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Môn Lịch Sử

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tây âu

Giáo án đện tử Tây âu

Giáo dục qua môn học

Giáo dục đạo đức cho học sinh qua dạy học

XÂY DỰNG HỒ SƠ TƯ LIỆU PHỤC VỤ DẠY HỌC BÀI 20 “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV” SGK LỊCH SỬ LỚP 10 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

XÂY DỰNG HỒ SƠ TƯ LIỆU PHỤC VỤ DẠY HỌC BÀI 20 “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV” SGK LỊCH SỬ LỚP 10 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) A. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn...

Giáo dục truyền thống yêu nước qua bộ môn lịch sử thời kỳ Bắc Thuộc và chống Bắc Thuộc

NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA LÒNG YÊU NƯỚC LỊCH SỬ  VIỆT NAM THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ CHỐNG BẮC THUỘC MỞ ĐẦU Giáo dục lòng yêu nước là ưu thế của bộ môn lịch sử, song muốn đạt được kết quả, cần...